NYHETER 2019-11-11

Regionstyrelsen 5 november 2019

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2019-11-05 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan