NYHETER 2020-09-07

Regionstyrelsen den 31 augusti

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-07

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-09-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan