NYHETER 2020-10-12

Regionstyrelsen den 29 september

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 29 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan