Regionstyrelsens arbetsutskott den 18 februari 2020

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan