NYHETER 2019-11-14

Regionstyrelsens arbetsutskott 11 november 2019

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 11 november 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan