NYHETER 2020-10-21

Regionstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2020

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 oktober 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-12

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan