NYHETER 2020-10-21

Regionstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober 2020 direktjustering § 195

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde § 195 den 13 oktober 2020 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-10-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan