NYHETER 2020-09-24

Regionstyrelsens arbetsutskott den 15 september 2020

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 15 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-16

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan