NYHETER 2021-05-05

Regionstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden den 20 april 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-05-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-05-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan