Regionstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 24 mars 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-03-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-04-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan