NYHETER 2021-10-20

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2021

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan