NYHETER 2021-11-02

Regionstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2021

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan