NYHETER 2021-10-27

Regionstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2021, direktjustering § 245, § 247

Protokoll § 245, § 247 från regionstyrelsens sammanträde den 26 oktober 2021 har direktjusterats

Anslagsdatum: 2021-10-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan