NYHETER 2021-10-12

Regionstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2021

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan