NYHETER 2021-10-06

Regionstyrelsens utskott för central katastroflednings sammanträde den 22 september 2021

Protokoll från regionstyrelsens utskott för central katastroflednings sammanträde den 22 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-10-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan