NYHETER 2020-02-28

Revisorerna den 28 februari 2020

Protokoll från revisorernas sammanträde 28 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-21

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan