Revisorerna 31 januari 2020

Protokoll från revisorernas sammanträde 31 januari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-02-25

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan