NYHETER 2020-10-21

Revisorerna den 19 oktober 2020

Protokoll från revisorernas sammanträde 19 oktober 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-13

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan