NYHETER 2020-10-01

Revisorerna den 25 september 2020

Protokoll från revisorernas sammanträde 25 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-24

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan