NYHETER 2021-10-25

Revisorernas sammanträde den 22 oktober 2021

Protokoll från revisorernas sammanträde den 22 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-16

Protokollet finns tillgängligt vid revisionskontoret, Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan