NYHETER 2021-10-14

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den 22 september 2021

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 22 september har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-04

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan