NYHETER 2020-10-14

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö den 24 september

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 24 september har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-05

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan