Samråd samer 11 oktober 2018

Protokoll från samråd samers sammanträde 2018-10-11 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-13

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan