Samverkansnämnden 2 december 2018

Protokoll från samverkansnämndens sammanträde 2018-12-07 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan