Utskott för central katastrofledning 17 mars 2020

Protokoll från Utskott för Central Katastroflednings sammanträde 17 mars 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-04-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-04-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan