NYHETER 2020-10-13

Utskott för central katastrofledning den 24 september 2020

Protokoll från Utskott för central katastroflednings sammanträde den 24 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan