Valberedningen 26 november 2018

Protokoll från valberedningens sammanträde 2018-11-26 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan