Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

I vårt webbdiarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Kontakta diariet

Söker du protokoll och handlingar upprättade före 2020 från Regionala utvecklingsnämnden eller inom Regionförbundet Västerbottens län, dåvarande Region Västerbotten, äldre än 2018, kontakta Regionala utvecklingsnämndens diarium. Du kan också kontakta oss om du behöver hjälp att hitta ett ärende eller söka i diariet.

regionalutveckling@regionvasterbotten.se