Förtroendevalda revisorer

Regionens förtroendevalda revisorer är oberoende och granskar på uppdrag av regionsfullmäktige och därmed också indirekt på uppdrag av medborgarna. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och utses av regionsfullmäktige. Regionen i Västerbotten har sju förtroendevalda revisorer.

Revisionskollegium 2019-2022:

Ordförande
Edward Riedl

Edward Riedl (M)
070 - 775 15 42
Edward.Riedl@regionvasterbotten.se

Vice ordförande
Bert Öhlund

Bert Öhlund (S)
070 - 537 25 02
Bert.Ohlund@regionvasterbotten.se

Övriga medlemmar i revisionskollegiet

Thomas Nordenstam

Thomas Nordenstam (KD)
070 - 394 94 82
thomas.nordenstam@gmail.com

Britta Enfält 

Britta Enfält (L)
070 - 683 68 34
Britta.Erixon.Enfalt@regionvasterbotten.se

 Mattias Sehlstedt
Mattias Sehlstedt (V)
070 - 627 53 15
mattias.sehlstedt@regionvasterbotten.se

 

Inger-Ann Omma (S)
070 - 206 42 53
ingerann.omma@regionvasterbotten.se

Bertil Burén

Bertil Burén (C)
070 - 334 99 39
bertil.buren@regionvasterbotten.se

 

Revisionskollegium 2023-2026:

För mandatperiden 2023-2026 har två nya revisorer valts in i revisionskollegiet. Eva Andersson ersätter Inger-Ann Omma och Alf Molin ersätter Britta Enfält.

Eva Andersson (S)

eva.k.andersson@regionvasterbotten.se 

Alf Molin (L)

alf.molin@regionvasterbotten.se 

 

Regionens förtroendevalda revisorer är en egen myndighet. Revisorernas myndighet har e-postadressen: revisorerna@regionvasterbotten.se En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.