Förtroendevalda revisorer

Regionens förtroendevalda revisorer är oberoende och granskar på uppdrag av regionsfullmäktige och därmed också indirekt på uppdrag av medborgarna. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och utses av regionsfullmäktige.

Regionen i Västerbotten har sju förtroendevalda revisorer. Under första kvartalet år 2019 avslutar revisorerna som var valda för mandatperioden 2015-2018 sitt granskningsuppdrag för år 2018. Från och med den första januari 2019 och den kommande mandatperioden har ett nytt revisionskollegium tillträtt.  Nedan finner ni uppgifter till båda revisionskollegierna. Sidan kommer att uppdateras med bilder under våren 2019.

Revisionskollegium för mandatperioden 2019-2022:

Ordförande

Edward Riedl (M)
Edward.Riedl@regionvasterbotten.se

Vice ordförande

Bert Öhlund (S)
Bert.Ohlund@regionvasterbotten.se

Övriga medlemmar i revisionskollegiet

Thomas Nordenstam (KD)
Thomas.Nordenstam@regionvasterbotten.se

Britta Enfält (L)
Britta.Erixon.Enfalt@regionvasterbotten.se

Mattias Sehlstedt (V)
Mattias.Sehlstedt@regionvasterbotten.se

Inger-Ann Omma (S)
ingerann.omma@regionvasterbotten.se

Bertil Burén (C)
bertil.buren@regionvasterbotten.se

 

Revisionskollegium för mandatperioden 2015-2018:

Ordförande

Christer Fessé

Christer Fessé (M)

Spiralvägen 15
903 60 Umeå

Tel: 090-12 85 20
Mob: 072 - 212 85 20
E-post: christer_fesse@hotmail.com

Vice ordförande

Bert Öhlund

Bert Öhlund (S)

Hörnellgatan 6
931 30 Skellefteå

Tel: 0910 - 541 95
Mob: 070 - 537 25 02
E-post: bert.ohlund@skelleftea.se

Övriga medlemmar i revisionskollegiet

K G Abramsson

Karl Gustav Abramsson (S)

Fäbovägen 3
912 34 VILHELMINA 

Tel: 0940-392 00
Mob: 072 - 520 87 70
E-post: kg@vilhelmina.se

Kurt-Lennart Eriksson

Kurt-Lennart Eriksson (C)

Aldergatan 1
931 35 Skellefteå 

Tel: 0910 - 336 82
Mob: 070 - 568 35 08
E-post: kurtlennart.eriksson@regionvasterbotten.se

Mattias Sehlstedt

Mattias Sehlstedt (V)

Gluntens väg 13
907 37 Umeå 

Mob: 070 - 627 53 15
E-post: mattias.sehlstedt@regionvasterbotten.se

Thomas Nordenstam

Thomas Nordenstam (KD)

Lidvägen 15
930 10 Lövånger 

Mob: 070 - 394 94 82
E-post: thomas.nordenstam@rvmab.se

Britta Enfält

Britta Enfält (L)

Döbelnsgatan 3 A
903 30 Umeå 

Mob: 070 - 683 68 34
E-post: benfalt1@gmail.com

 

Regionens förtroendevalda revisorer är en egen myndighet. Revisorernas myndighet har e-postadressen: revisorerna@regionvasterbotten.se En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.