Granskningar

Under denna rubrik hittar du revisorernas beslutade rapporter år för år. Till varje rapport finns även ett missiv och en kortfattad sammanfattning av rapportens innehåll.

Revisionskontoret redovisar
Bilden visar tre sakkunniga vid revisionskontoret som deltar i ett möte.
Foto: Klas Sjöberg

Vi har upptäckt att vi har tekniska problem på vår webbplats vilket innebär att vissa länkar till rapporter och dokument inte fungerar. Arbete pågår med att komma till rätta med problemet. Under tiden felsökning pågår kan ni höra av er direkt till oss så hjälper vi er hitta det ni söker. Ni når oss lättast genom att skicka ett e-brev till: revisorerna@regionvasterbotten.se