2015

Under år 2015 publicerades både revisionsrapporter och promemorior. Bland rapporterna hittar du både grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder samt fördjupade granskningar inom olika områden. Promemoriorna är ofta mindre granskningar eller uppföljningar av tidigare gjorda granskningar. Du hittar granskningsrapporter och promemorior under respektive rubrik i menyn till höger.