Grundläggande granskningar

Här kan du ladda ned 2018 års grundläggande granskningar. Revisionskontoret publicerar missiv och sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Gr 2/2018 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2018

Gr 1/2018 Granskning av delårsrapport per augusti 2018 - finansiell del