Grundläggande granskningar

Här kan du ladda ned 2019 års grundläggande granskningar. Revisionskontoret publicerar missiv och sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här. Om rapporten du söker ännu inte hunnit publiceras kan du vända dig till någon av medarbetarna på revisionskontoret så skickar vi den till dig via e-brev.

Gr 7/2019 Granskning år 2019 av patientnämnden

Gr 6/2019 Granskning år 2019 av folkhögskolestyrelsen

Gr 5/2019 Granskning år 2019 av fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati

Gr 4/2019 Granskning år 2019 av kostnämnden i Lycksele

Gr 3/2019 Granskning år 2019 av måltidsnämnden i Skellefteå

Gr 2/2019 Granskning av måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2019

Gr 1/2019 Granskning av delårsrapport per augusti 2019 - finansiell del