Kommunala företag m.m.

På denna sida finns en översikt över de kommunala bolag, kommunalförbund, samordningsförbund och stiftelser med mera som regionens förtroendevalda revisorer granskade år 2019.

 • AC-Net Internservice AB
 • AC-Net Externservice AB
 • Norrlandsoperan AB
 • Västerbottens teatern AB
 • Länstrafiken i Västerbotten AB
 • Bussgods i Norr AB
 • Norrtåg AB
 • ALMI i Nord Företagspartner AB
 • Norrbotniabanan AB
 • Norra sjukvårdsregionförbundet
 • Norrlands nätverk för musikteater och dans
 • Samordningsförbundet i Umeåregionen
 • Samordningsförbundet i södra Lappland
 • Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö
 • Föreningen för folkrörelsearkivet i Västerbotten
 • Coompanion Västerbottens län
 • Stiftelsen Västerbottens museums samlingar
 • Stiftelsen Skellefteå museum
 • Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele
 • Västerbottens läns arbetarstugor
 • Stiftelsen Willy Landbergs fond
 • Samfond för bidrag till patienter vårdade vid NUS