Grundläggande granskningar

Här kommer du hitta 2020 års grundläggande granskningar, revisorernas missiv till granskade nämnder och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.

 

De grundläggande granskningarna genomförs löpande under året men avslutas först efter att styrelser och nämnder beslutat om sina årsrapporter. De första grundläggande granskningarna för verksamhetsåret 2020 beräknas vara klara under mars månad år 2021.