Grundläggande granskningar

Här kommer du hitta 2020 års grundläggande granskningar, revisorernas missiv till granskade nämnder och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.

Gr 2/2020 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2020

 

Gr 1/2020 Granskning av delårsrapport per augusti 2020 - finansiell del