Grundläggande granskningar

Här kommer du hitta 2021 års grundläggande granskningar, revisorernas skrivelse till granskade nämnder (missiv) och ett sammandrag för varje rapport. När styrelse eller nämnd svarar till revisorerna publicerar vi deras svar som kallas yttrande här.