2022

Här kommer du kunna ta del av revisionsrapporter från granskningsåret 2022. Bland rapporterna hittar du dels grundläggande granskningar av regionens styrelser och nämnder och dels fördjupade granskningar inom olika områden. Du hittar grundläggande granskningar och fördjupade granskningar under respektive rubrik i menyn till höger.

Norrlands universitetssjukhus och Östra station

Bild av Norrlands universitetssjukhus och Umeå Östra station, fotograf Jan Alfredsson