Fördjupande granskningar

Här hittar du 2022 års fördjupade granskningar samt ett kortfattat sammandrag av varje rapport. Revisorerna lämnar över granskningen tillsammans med en skrivelse med revisorernas bedömningar till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Det har ännu inte publicerats några fördjupade granskningar för år 2022.