Grundläggande granskningar

Här hittar du 2024 års grundläggande granskningar samt de bedömningar som revisorerna tillsammans med granskningen lämnat över till granskad nämnd. Nämndens svar till revisorerna kallas yttrande.

Det finns ännu inga färdiga granskningar att publicera.