Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Den 13 december 2019 hade regionens revisorer årets sista sammanträde. EY presenterade en granskning av redovisning av kostnader i projekt (nr 2/2019). Vidare fick revisorerna en muntlig delrapportering från EY kring samverkan av vård till barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen är en samverkansgranskning som regionens revisorer beställt tillsammans med revisorerna i Umeå och Skellefteå kommun. Under sammanträdet hade revisorerna även ett seminarium om regionens ägarstyrning.

Nästa sammanträde är den 31 januari 2020.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.