Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Under årets första kvartal kommer revisionen att bestå av två revisionskollegium. Det "gamla kollegiet" som granskat förra mandatperioden slutför sitt uppdrag i samband med slutrevisionen i april år 2019. Det "nya revisionskollegiet" påbörjar det nya granskningsåret och planerar för granskningar som kommer att genomföras under år 2019.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.