Nyheter

Här finns den senaste informationen om revisorernas sammanträden och nyhetsbrev.

Fjällbild

Revisorerna beslutade vid sitt sammanträde den 15 april 2019 om en revisionsberättelse för år 2018. Revisionsberättelsen finns publicerad under rubriken revisionsberättelser. Nedan finner ni också revisorernas senaste nyhetsbrev nr 2 år 2019.

Om du är intresserad av att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du skicka ett e-brev med rubriken ”prenumerera på nyhetsbrev” till revisorerna@regionvasterbotten.se.

Kontakt

Vill du veta mer om revisorernas verksamhet är du välkommen att ta kontakt med regionens revisionskontor.

Regionens revisionskontor
Post- och besöksadress: Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 70 00 (växel)
E-post: revisorerna@regionvasterbotten.se

En inkommen skrivelse till regionsrevisionen i form av e-post eller vanlig post blir en allmän handling och kan komma att diarieföras.