Mpox (Apkoppor)

Mpox orsakas av ett virus från gruppen Orthopoxvirus. Det har sitt ursprung hos olika typer av gnagare i Central- och Västafrika och tidigare var det i dessa områden man såg fall hos människor. Från våren 2022 har man sett en smittspridning av mpox mellan människor i länder där mpox normalt inte har förekommit tidigare. I det här utbrottet har överföringen av viruset framför allt skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Mpox - apkoppor på 1177.se

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber, men det är ovanligt att bli allvarligt sjuk.

Mpox - apkoppor