Blodsmitta

De vanligaste så kallade blodsmittorna i Sverige är hepatit B och C samt hiv. Infektionerna skiljer sig bland annat genom hur smittsamma de är, hur de smittar och om infektionen kan läka ut. För att förhindra spridning av blodsmitta bör man alltid använda handskar vid kontakt med andra personers blod och andra kroppsvätskor, till exempel när man plåstrar om någon som blöder. Att använda kondom vid nya och tillfälliga sexuella kontakter skyddar inte bara mot könssjukdomar, som till exempel klamydia, utan också mot blodsmittor.

Hepatit B

Hepatit B smittar via blod och vid sexuell kontakt. Även andra kroppsvätskor kan smitta speciellt om det finns blodtillblandning i dem. Det finns vaccin mot hepatit B. Smittas man i spädbarnsåldern är risken stor att man blir bärare av viruset under lång tid, oftast hela livet. Är man däremot i skolåldern eller äldre när man smittas läker sjukdomen i de flesta fall ut efter några månader. Från och med 1 januari 2013 erbjuds alla barn i Västerbotten en utökning av barnvaccinationsprogrammet med kostnadsfri vaccinering mot hepatit B.

Hepatit C 

Hepatit C smittar i princip enbart via blod och det finns inget vaccin. Idag kan i stort sett alla patienter få läkemedelsbehandling. Ungefär en tredjedel av dem som drabbas läker ut infektionen utan behandling.

Hiv

Hiv smittar via blod och vid sexuell kontakt. Infektionen smittar inte vid sociala kontakter, som att ta i hand eller att kramas. Hiv går inte att bota, utan man bär viruset resten av livet. Moderna bromsmediciner är mycket effektiva. De förhindrar sjukdomsutveckling och minskar smittsamheten.

Vid exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Allt blod och blodtillblandade kroppsvätskor/sekret ska betraktas som potentiellt smittsamt. Risk för överföring föreligger när blod eller blodtillblandad kroppsvätska/sekret hamnar på skadad hud eller slemhinna (till exempel mun, näsa, ögon) samt vid stick- eller skärskada från blodförorenat föremål. Här nedan följer regionens rekommenderade åtgärder vid händelse som medfört risk för smittöverföring.