Coronavirus

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19. Vaccinering mot covid-19 ger ett bra skydd mot svår sjukdom. Vaccinera dig när du får erbjudande enligt prioriteringsordningen.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Åtgärder mot covid-19 i januari

Här finns information från Folkhälsomyndigheten om vilka åtgärder som gäller mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Smittspårning

Sedan 1 juli 2020 finns det på Smittskyddsenheten en central smittspårningsenhet för alla nya fall av covid-19. Dessa smittspårare kontaktar nya fall och gör även anmälan i Sminet.

Vårdhygien smittspårar som tidigare fall inom vård- och omsorg.

Resor