Coronavirus

Pandemin covid-19 har nu utvecklat sig till en fas då antalet smittade minskar. För att antal fall inte ska öka igen är det viktigt att vi alla håller ut och följer de råd som myndigheterna ger, till exempel hålla avstånd, noggrann handtvätt och att skydda de äldre. Detta tillsammans med ökad provtagning av personer med symtom samt möjlighet att provta exponerade personer med symtom ger oss stora möjligheter att minska smittspridningen.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Staten ersätter nu all provtagning av personer med symtom (PCR-test). Även antikroppstest (serologi) kommer att ersättas från staten för personal inom omsorg, hälso- och sjukvård samt för personal inom samhällsviktiga verksamheter.

 

Provtagning vid symtom

Endast vid smittspårning inom äldrevården provtas symtomfria.
Vid lindriga symtom är det lämpligt att provta minst 24 timmar efter symtomdebut.

 

Prioriteringskategori 1:

  • Person med symtom kontaktar sin hälsocentral för provtagning
  • Person med symtom som träffat person med konstaterad covid-19 (smittspårning) kontaktar sin hälsocentral för provtagning

Prioriteringskategori 2:

  • Regionens och kommunernas personal med symtom inom hälso- och sjukvård samt omsorg med symtom kontaktar sin chef för instruktioner om provtagning

Prioriteringskategori 3:

  • Personal med symtom inom samhällsviktig verksamhet kommer om någon vecka kunna få instruktioner om självtest, efter kontakt med sin chef. Får i nuläget vid symtom söka sin hälsocentral som prioriteringskategori 1.

 Information om egenprovtagning för kategori 2 och 3 finns på regionvasterbotten.se/egenprovtagning.

Antikropps-test (blodprov som kan påvisa genomgången sjukdom)

Antikroppstestning av regionens personal inom hälso- och sjukvård har startat och kommer successivt att utökas. Cheferna informeras fortlöpande. Kommunal vård- och omsorgspersonal i länet kommer också att testas enligt varje kommuns egen rutin. En kartläggning över personal med samhällsviktiga funktioner pågår och dessa kommer också att erbjudas test.

En webbenkät ska alltid fyllas i samband med provtagningen.

 

En frisk person som vill provtas för att till exempel få intyg om att de är friska (PCR) eller att de har haft covid-19 (antikroppstest) provtas i mån av tid på hälsocentral och får själv betala för provtagningen.

 

Smittspårning

Nytt är nu att personer med symtom och känd exponering för covid-19 kan uppmanas att provta sig, beroende på till exempel medicinsk risk eller hur stort umgänge personen har.

Anmälan i Sminet och smittspårning har under hela pandemin utförts i Västerbotten av den läkare som ordinerat provet, i vissa fall i samarbete med Vårdhygien. Tills vidare fortsätter denna rutin, men det finns planer på central smittspårning, men ännu är inga beslut tagna och mer information kommer

 

Information om det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor

Folkhälsomyndighetens frågor och svar, även på engelska

Krisinformationens samlade information

Vid allmänna frågor ring Krisinformationen 113 13

För egenvårdsråd 1177

När du är så sjuk att du behöver medicinska råd ring 1177

 

Information på olika språk, lättläst och teckenspråkstolkad

 Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Resor

Avrådan om alla utlandsresor gäller till och med 15 juli

Resor inom landet tillåtna från 13 juni