Coronavirus

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina, som orsakar sjukdomen covid-19 (corona virus disease 2019). Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen samt icke nödvändiga resor till övriga provinser i Kina med undantag för Hongkong och Macao. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att det är sannolikt att vi upptäcker fler fall i Sverige, där personer smittats utomlands. Däremot bedöms risken för smittspridning inom landet som låg, förutom enstaka fall kring utlandsresenärerna.

Observera att sedan 2020-02-24 definieras även resenärer med symtom från vissa andra länder än Kina som misstänkta fall, se nedan i Vårdhygiens Handläggning av misstänkta fall av covid-19. Uppdatering sker kontinuerligt.

Innan återgång till arbete och praktik ska sjukvårdspersonal och studenter efter vistelse i Kina kontakta Vårdhygien för en kortare intervju.

Kunskap och information uppdateras kontinuerligt. Här nedan finns länkar för aktuell information.