Coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det är vanligt att bli sjuk som vid förkylning eller influensa, men du kan också få andra symtom. Oftast går covid-19 över av sig själv, men en del behöver vård på sjukhus. Du kan få covid-19 flera gånger.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronaviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur du som privatperson kan tänka för att skydda dig mot olika smittämnen.
 

Provtagning

Provtagning för covid-19 görs endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symtom ska du inte provtas. 

Smittspårning upphörde 2023-03-15

Covid-19 omfattas inte längre av smittspårningsplikt enligt beslut av Folkhälsomyndigheten. Beslutet trädde i kraft 2023-03-15.