Coronavirus

Pandemin är inte över och antalet fall av covid-19 ökar nu i Västerbotten. Vi måste alla fortsätta att följa de råd som ges till exempel att arbeta hemifrån om möjlighet finns, hålla avstånd till andra, noggrann handtvätt och skydda de äldre. Vid symtom ska alla stanna hemma och provta sig. Viktigt att stanna hemma tills provsvaret kommit. Nu kan även skolbarn provtas via egenprovtagning. Symtom behöver inte alltid komma från luftvägarna utan kan exempelvis vara huvud- eller muskelvärk samt trötthetskänsla i kroppen.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Provtagning (sk PCR-provtagning) vid symtom

Alla vuxna med symtom på covid-19 ska provtas. Vid lindriga symtom är det lämpligt att provta sig minst 24 timmar efter symtomdebut. Endast vid smittspårning inom äldrevården provtas symtomfria. Detta sker efter kontakt med Vårdhygien.

Provtagningen kan ske via egenprovtagning eller på hälsocentral.

Skol- och förskolebarn med lindriga luftvägssymtom behöver inte provtas. De ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dygn. Hosta som kan kvarstå under en tid efter den akuta infektionen är inget hinder för att återgå till skola eller förskola. Vid långdragna eller allvarliga symtom kontaktas 1177 eller hälsocentralen. För egenvårdsråd m m se länk 1177.

Även barn kan smittas av covid-19, men de får i de allra flesta fall lindriga symtom. Av den erfarenhet vi har så är det inte barnen som sprider smittan i samhället utan de vuxna.

Äldre barn som har bank-ID kan provtas med egenprovtagning.

Antikropps-test (blodprov som påvisar genomgången sjukdom)

Antikroppstestning utförs för närvarande av regionens personal inom hälso- och sjukvård. Cheferna informeras fortlöpande. Även testning av kommunal vård- och omsorgspersonal kommer att ske enligt varje kommuns egen rutin. En webbenkät ska alltid fyllas i samband med provtagningen.

Region Västerbotten erbjuder ingen antikroppstestning för allmänheten under sommaren. Under hösten kommer det att finnas begränsad möjlighet att få testa sig för antikroppar. Mer information kommer senare.

Provtagning för reseintyg

Provtagning för reseintyg prioriteras inte av hälsocentraler och sjukstugor inom Region Västerbotten. Behöver du ta prov för att få ett reseintyg hänvisas du till andra vårdgivare.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lista över digitala vårdgivare som kan utfärda reseintyg:

Testning för reseintyg

 

Smittspårning

Sedan 1 juli finns det på Smittskyddsenheten en central smittspårningsenhet för alla nya fall av covid-19. Dessa smittspårare kontaktar alla nya fall och gör även anmälan i Sminet. Vårdhygien smittspårar som tidigare alla fall kopplade till vård- och omsorg.

 

Information om det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor

Folkhälsomyndighetens frågor och svar, även på engelska

Krisinformationens samlade information

Vid allmänna frågor ring Krisinformationen 113 13

För egenvårdsråd 1177

När du är så sjuk att du behöver medicinska råd ring 1177

 

Information på olika språk, lättläst och teckenspråkstolkad

 Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Resor

UD:s avrådan för resor till andra länder, uppdaterad 2020-08-12

Folkhälsomyndighetens råd om resor