Coronavirus

Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom detta är ett nytt virus har ingen immunitet. Smittspridningen ökar i Sverige och måste bromsas upp, så att inte alltför många insjuknar samtidigt. De flesta som insjuknar får lindriga symtom. Kunskapen ökar successivt och informationen uppdateras kontinuerligt.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Stanna hemma om du är sjuk med luftvägsbesvär som feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva halsont mm. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare 48 timmar. Endast lätt rinnande näsa eller enstaka hostningar räknas inte som akut insjuknande.

  • Tvätta händerna ofta och undvik att vidröra ansiktet
  • Hosta och nys i armvecket
  • Om möjligt arbeta hemifrån
  • Äldre bör undvika sociala kontakter, men kan vistas utomhus
  • Begränsa besök hos äldre
  • Tänk efter inför varje resa, även inom landet. Är resan nödvändig?

Information om det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor

Folkhälsomyndighetens frågor och svar, även på engelska

Krisinformationens samlade information

Vid allmänna frågor ring Krisinformationen 113 13

För egenvårdsråd 1177

När du är så sjuk att du behöver medicinska råd ring 1177

 

Information på olika språk, lättläst och teckenspråkstolkad

 Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Resor

Avrådan om alla utlandsresor gäller till och med 15 juli

Tänk över alla resor, även inom Sverige. Speciellt om du tillhör riskgrupp eller ska besöka någon som tillhör riskgrupp. Det finns smittspridning av covid-19, i synnerhet i storstadsregionerna. Resor mellan olika orter medför ökad risk för samtidig smittspridning i landet.