Coronavirus

Det är mycket du kan göra för att bromsa spridningen av covid-19. Håll avstånd och undvik trängsel. Tvätta händerna ofta. Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk och lämna prov för att få veta om du har covid-19. Vaccinering mot covid-19 ger ett bra skydd mot svår sjukdom. Vaccinera dig när du får erbjudande enligt prioriteringsordningen.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Det här gäller från och med den 29 september

Här finns information från Folkhälsomyndigheten om vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som kommer att gälla från och med den 29 september.

Vaccination mot covid-19

Smittspårning

Sedan 1 juli 2020 finns det på Smittskyddsenheten en central smittspårningsenhet för alla nya fall av covid-19. Dessa smittspårare kontaktar nya fall och gör även anmälan i Sminet.

Vårdhygien smittspårar som tidigare fall inom vård- och omsorg.

Resor