Coronavirus

De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari 2022. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Covid-19 - coronavirus

Det finns många frågor om coronviruset. På 1177.se/Västerbotten kan du få svar på flera av dem.

Läs om symtom, när och var du ska söka vård, vad du kan göra själv och mycket annat

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 18 år eller äldre. Två doser vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd mot svår sjukdom. En tredje påfyllnadsdos förlänger och förstärker skyddet och rekommenderas till alla som är 18 år och äldre.

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19

  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

 

Gällande åtgärder mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Provtagning

Provtagning för covid-19 görs endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symtom ska du inte provtas.

Mot bakgrund av regeringens beslut att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 upphörde den kostnadsfria PCR-provtagningen för allmänheten i Region Västerbotten den 9 februari 2022. Det finns inte några PCR-test att boka på hälsocentralen. Du kan heller inte lämna in tester.

Inom sjukvård och äldreomsorg provtas patienter, omsorgstagare och personal vid symtom.

Smittspårning

Smittspårning sker från den 9 februari 2022 enbart inom vård- och omsorg.