Information till vårdpersonal

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den 15 februari 2023 upphörde rekommendationen nationellt om testning vid symtom på covid-19 för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas. Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 inte längre är smittspårningspliktig, beslutet träder i kraft 2023-03-15.

I Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 finns information om när testning rekommenderas. 

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Smittspårningsplikten upphör 2023-03-15

Information från Vårdhygien