Information till vårdpersonal

 

 

Viktig info till alla läkare vid dödsfall covid-19

Den som konstaterar dödsfallet skall meddela smittskyddet enligt följande:

Vardagar: smittskyddssekreterare 090-785 13 68
Helger: smittskyddsläkare i beredskap 090-785 00 00