Friskare förskola/Infektioner hos barn

Infektionssjukdomar är en naturlig del av småbarnsåren, och smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan. Med bra hygienrutiner går det att minska smittspridningen. Inom förskolan finns det många aktiviteter som utsätter både barn och personal för risken att bli drabbad av smittsam sjukdom. Detta påverkar inte bara deras hälsa utan även spridningen av infektioner till närstående och övriga samhället. Oftast är infektionerna lindriga och kan skötas hemma genom egenvård.

Infektioner hos barn på 1177.se

Barn brukar ofta ha infektioner. Det beror på att immunförsvaret inte är tillräckligt utvecklat från början. Ett bra sätt att skydda sig mot infektioner är att vara ute mycket och att tvätta händerna ofta.

Infektioner hos barn

Till dig som är rektor

Hygien- och städråd

Infektioner i förskolan (information från 1177.se)

 Information till vårdnadshavare

Finns översatt på flera olika språk:

Vid problem med smittspridning på förskolan finns informationsblad till vårdnadshavare för:

 Informationsmaterial

 Utbildning