Infektioner hos barn

Alla barn drabbas av infektioner, framför allt virusinfektioner. Oftast är infektionerna lindriga och kan skötas hemma genom egenvård.

Förkylning hos barn på 1177.se

Tips på vad du kan göra själv vid förkylning hos barn.

Råd om förkylning hos barn på 1177.se

Små barn är ofta sjuka flera gånger per termin. Barnet behöver då vara hemma för att låta infektionerna läka ut och för att förhindra smittspridning till andra. Många lindriga infektioner läker ut utan antibiotikabehandling. Det gäller både virusinfektioner och bakterieinfektioner till exempel streptokockinfektion. Mer information om hur och varför vi alla tillsammans ska minska användningen av onödig antibiotika finns under skydda antibiotikan.

Barn i förskoleåldern har ofta flera infektionsepisoder per termin. Spridning av infektioner går inte helt att undvika i småbarnsgrupper, men med kunskap om smittvägar går den att begränsa.

Ibland är det svårt att veta när barnet kan gå till förskola när det har haft en infektion. I informationsmaterialet När barnet är sjukt kan du som vårdnadshavare läsa mer.

När barnet är sjukt

Finns översatt på flera olika språk:

För mer information om vanliga sjukdomstillstånd hos barn, läs mer på 1177.se.