Hälsoundersökning av asylsökande, flyktingar och andra migranter

Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera (2008:344) är regionen skyldig att erbjuda viss hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande och vissa andra migranter.

Hälsoundersökning för migranter 1177 Vårdguiden

Vård för asylsökande, gömda eller papperslösa

Regler och rättigheter för migranter på 1177.se

Den hälsoundersökning som erbjuds syftar till att:

• Identifiera individuella vårdbehov och ge en introduktion i hur hälso- och sjukvården fungerar.
• Uppmärksamma eventuella behov av smittskyddsåtgärder.

Regionens vägledande dokument om hälsoundersökning innehåller två riktlinjer, en om bakgrund, dokumentation, ersättning etc och en om vaccination. Därutöver finns två mallar med allt som behövs praktiskt vid hälsosamtalet, ett för barn och ungdomar och ett för vuxna. Materialet uppdateras kontinuerligt.

Hälsodeklaration tuberkulos

Hälsodeklaration för migranter finns översatt till:

Hälsodeklaration avseende tuberkulos (bilaga 1)(inkl åtgärdsförslag)

Hälsodeklaration för gravida

Översättningar:

Flödesschema tuberkulos

För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Mer information om tuberkulos finns under rubriken Tuberkulos.