Kontakta Smittskyddsenheten

Kontaktuppgifter

Telefax: 090-12 90 73
E-post: smittskydd@regionvasterbotten.se

 

Postadress

Smittskyddsenheten
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress

Regionens hus
Köksvägen 11 C, Umeå

Smittskyddsläkare

Maria Marklund
Tfn: 090-785 14 00
E-post: maria.j.marklund@regionvasterbotten.se

Bitr Smittskyddsläkare

Gunilla Persson
Tfn: 090-785 20 15
E-post: gunilla.k.persson@regionvasterbotten.se

Bitr Smittskyddsläkare

Therese Thunberg
Tfn: 090-785 20 15
E-post: therese.thunberg@regionvasterbotten.se

Bitr Smittskyddsläkare

Martin Angelin
Tfn: 090-785 37 51
E-post: martin.angelin@regionvasterbotten.se

Smittskyddssjuksköterska

Anna Kauppi
Tfn: 090-785 37 65
E-post: anna.kauppi@regionvasterbotten.se

Smittskyddssjuksköterska

Josefin Örnbjär
Tfn: 090-785 37 49
E-post: josefin.ornbjar@regionvasterbotten.se

Smittskyddssekreterare

Denise Jarvis
Tfn: 090-785 13 68
E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se