Sexuellt överförbara infektioner

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen och ger oftast inga symtom. Därför är det viktigt att provtagning sker när en person det senaste halvåret haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner och naturligtvis vid misstänkta symtom. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner som gonorré, syfilis och HIV.

Könssjukdomar på 1177.se

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård.

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2021 anmäldes 523 fall av klamydia i Västerbotten, jämfört med 773 fall året innan, en markant minskning med 32 %. I hela landet minskade antalet fall med 9,7 %. Minskningen bedöms hänga ihop med restriktioner under pandemin av covid-19. 

Av länets klamydiafall var 292 (56 %) av juridiskt kvinnligt kön och 231 (44 %) av juridiskt manligt kön. Medianåldern för klamydiafall var 22 år, de flesta fallen återfinns i åldersgruppen 18–24 år.

Under 2021 togs 12 650 klamydiaprover i Västerbotten att jämföra med 14 820 prover under 2020, detta är en nedgång i provtagning med 15 procent. Generellt provtas färre män även om skillnaden minskar.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner genom till exempel: