Sexuellt överförbara infektioner

Klamydiainfektion ger oftast inga symtom. Därför är det viktigt att provtagning sker när en person det senaste halvåret haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner och naturligtvis vid misstänkta symtom. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Könssjukdomar på 1177.se

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård.

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2021 anmäldes 523 fall i Västerbotten, jämfört med 773 fall året innan, en markant minskning med 32 %. I hela landet minskade antalet fall med 9,7 %.

Av länets klamydiafall var 292 (56 %) av juridiskt kvinnligt kön och 231 (44 %) av juridiskt manligt kön. Medianåldern för klamydiafall var 22 år, de flesta fallen återfinns i åldersgruppen 18–24 år.

Under 2021 togs 12 650 klamydiaprover i Västerbotten att jämföra med 14 820 prover under 2020, detta är en nedgång i provtagning med 15 procent.

Klamydia ger oftast inga symtom alls. Det är därför viktigt att lämna prov vid misstanke om klamydiainfektion som t ex oskyddat sex med ny eller tillfällig partner senaste halvåret. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner. Här följer några exempel:

  • Smittspårning utförs i länet av ett begränsat antal personer med smittspårningskompetens.
  • Flera mottagningar erbjuder motiverande samtal, för att öka förståelsen om varför det är viktigt att skydda sig mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Ökat tillgängligheten för provtagning på drop in-tider på ungdomsmottagningarna, Hud och STD-mottagningen i Umeå samt på Studenthälsan i Umeå. Dessutom finns möjlighet till provtagning via Internet klamydia.se.
  • Ungdomsmottagningarna
  • Hud och STD-mottagningen i Umeå
  • Studenthälsan i Umeå
  • Klamydia.se