Sexuellt överförbara infektioner

Klamydiainfektion utgör drygt 40 procent av de totalt anmälda sjukdomsfallen enligt Smittskyddslagen. Eftersom cirka 50 procent av männen och cirka 70 procent av kvinnorna inte har några symtom, är det viktigt att lämna prov om man misstänker att man kan vara smittad. Att använda kondom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Klamydiafallen utgör 37 % av de totalt anmälda sjukdomsfallen i länet. Under 2018 anmäldes 623 fall i Västerbotten, jämfört med 684 fall året innan, en minskning med 9 %. I hela landet minskade antalet med cirka 5 %. Västerbotten ligger på 4:e plats av alla regioner med lägst incidens (drygt 231 fall/100 000 invånare). Av länets klamydiafall var 339 kvinnor (54 %) och 284 män (46 %).

Andelen prover med påvisad klamydia har minskat till 4,0 % jämfört med 4,4 % året innan. Flest klamydiafall, bland både kvinnor och män, fanns i åldersgruppen 20-24 år, men totala antalet fall i åldersgruppen har minskat. Däremot har antalet fall ökat bland dem som är 15-19 år och över 30 år. Mest har antalet fall ökat bland flickor 15-19 år (16 %), från 83 till 96.

Antalet tagna klamydiaprov i länet är i princip desamma under 2018 (15 514) som 2017 (15 549).

Klamydia ger oftast inga symtom alls. Det är därför viktigt att lämna prov om man misstänker att man kan vara smittad. Att använda kondom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner. Här följer några exempel:

  • Smittspårning utförs i länet av ett begränsat antal personer med smittspårningskompetens.
  • Flera mottagningar erbjuder motiverande samtal, för att öka förståelsen om varför det är viktigt att skydda sig mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Studenter som samtalar med ungdomar om sex- och samlevnad.

Kärleksakuten – om känslor och sex

  • De fyra nordligaste regionernas gemensamma gratis kondomutdelning, information med mera.

Gratiskondomer.nu

  • Ökat tillgängligheten för provtagning på drop in-tider på ungdomsmottagningarna, Hud och STD-mottagningen i Umeå samt på Studenthälsan i Umeå. Dessutom finns möjlighet till provtagning via Internet klamydia.se.