Sexuellt överförbara infektioner

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen och ger oftast inga symtom. Därför är det viktigt att provtagning sker när en person det senaste halvåret haft oskyddat sex med ny eller tillfällig partner och naturligtvis vid misstänkta symtom. Att använda kondom eller femidom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner som gonorré, syfilis och HIV.

Könssjukdomar på 1177.se

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård.

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Under 2022 anmäldes 751 fall av klamydia i Västerbotten, vilket är en ökning jämfört med 523 fall under 2021. Spridningen av klamydia är därmed tillbaka  på nivåer som innan pandemin.  

Av länets klamydiafall var 404 (54 %) av juridiskt kvinnligt kön och 347 (46 %) av juridiskt manligt kön. Medianåldern för klamydiafall var 22 år och flest fall ses i åldersgruppen 15–24 år (65 %). Andel positiva i åldersgruppen 15-24 år hade en något sjunkande trend under åren 2012-2014, men sedan 2015 har de årligen utgjort kring 70 procent av fallen.

 

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner genom till exempel: