Strama

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995. Nu beskrivs Strama oftast som samverkan mot antibiotikaresistens.

Maria Marklund, smittskyddsläkare
Foto: Jan Alfredsson

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem. I Västerbotten har vi fortfarande ett gynnsamt läge och så vill vi att det ska fortsätta att vara.

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)

På nationell nivå finns tre grupperingar. Nationell arbetsgrupp Strama, en del av regionernas- och regionernas arbete med kunskapsstyrning. Stramanätverket, är en frivillig sammanslutning av landets lokala Stramagrupper. Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete.

 

Logotypen för Strama Västerbotten.

 

Antibiotikabehandling

Antibiotikaförbrukning

 

Antibiotikaprofylax

Riktlinjer för antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaresistens

Behandling av multiresistenta gramnegativa bakterier

 

Swedres Svarm 2021, årsstatistik över antibiotikaförbrukning och resistensutveckling Folkhälsomyndigheten

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården

Resistenskartor för Europa