Strama

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995. Nu beskrivs Strama oftast som samverkan mot antibiotikaresistens.

Therese Thunberg ordförande Strama Västerbotten
Foto: Klas Sjöberg

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt och därför blir vanliga infektioner svårare att bota. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett av våra största globala folkhälsoproblem. I Västerbotten har vi fortfarande ett gynnsamt läge och så vill vi att det ska fortsätta att vara.

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)

 

Logotypen för Strama Västerbotten.

 

Antibiotikabehandling

Antibiotikaförbrukning

Antibiotikaresistens